Brezový svet

ČlánkyBetulin - znovu objavený dar prírody

Betulin

Betulin - znovu objavený dar prírody.

Už od staroveku je známe, že biela časť brezovej kôry má antiseptické vlastnosti. Brezová kôra sa aplikovalana rany za účelom podpory rýchlejšieho hojenia. Z brezy sa vyrábal aj decht a aktívne uhlie. V starovekých ruských záznamoch sa breza odporúča na liečbu hnisavých rán, zle hojacích sa vredov, pričom sa v tekutej forme nalievala do hnisavých rán. “Veniec vyrobený z bielej časti brezovej kôry odstráni bolesť hlavy” píše sa v nich okrem iného.

Môžeme povedať, že v prírode neexistuje žiadný iný strom, ktorého časti (kôra, listy, puky, džús, drevo a fytopatogénne-parazitická huba chaga) by boli tak intenzívne používané v ľudovom liečiteľstve. Za obzvlášť efektívne sa považovali baktericídne účinky bielej časti kôry brezy pri ničení patogénov týfusu, tuberkulózy a záškrtu.

Unikátne terapeutické vlastnosti má najmä látka betulín, ktorá je súčasťou kôry brezy. Biela časť brezovej kôry zostáva biela, dokonca aj keď je samotný strom už zhnitý. Aj táto rezistencia brezovej kôry vôči pôsobeniu škodlivej mikroflóry je pripisovaná vplyvu betulínu.

Betulín je známy od 18. storočia, kedy bol chemický definovaný nemecko-ruským chemikom Johann Tobias Lowitzom. Betulín je látka čisto rastliného pôvodu, ktorá dáva brezovej kôre jeho typické biele sfarbenie. Chráni brezy pred vplyvom okolitého prostredia, ako sú extrémne teploty a slnečné žiarenie a tiež ich chráni pred napadnutím škodcami.

Samotný Betulín má široké spektrum využitia v oblasti dermatológie: má protizápalové účinky, zmierňuje svrbenie, podporuje diferenciáciu buniek pokožky (keratinocytov), podporuje hojenie rán a zúčastňuje sa na budovaní ochrannej bariéry kože. Harmonizuje a normalizuje narušenú funkciu kože, pomáha pri atopickej dermatitíde, psoriáze, kontaktnej dermatitíde, ale aj na extrémne suchú pokožku.

Je dokázané, že prášok s betulinom má pozitívny vplyv aj na hojenie rán a zápalové ochorenia. Mnoho farmaceutických firiem dáva extrakt z kôry brezy do svojich produktov ako tonikum a využiteľný je tiež ako regenerátor kože. Navyše betulin podľa súčasných poznatkov nevyvoláva žiadne alergické reakcie, dokonca ani u ľudí s alergiou na kvet z brezy.

Z farmakologického hľadiska sa Betulinu, ktorý je dlhodobo podrobovaný výskumu, pripisujú antivírusové, antimikrobiálne, antioxidačné a anti-nádorové vlastnosti a pozitívny vplyv na ochranu tkanív. Tieto vlastnosti zlúčeniny (betulinu, betulinovej kyseliny a ich derivátov) sú v súčasnosti skúmané aj pre predpokladaný účinok pri liečbe viacerých závažných ľudských ochorení, medzi ktoré patria aj ťažké formy herpesu, AIDS, hepatitídy a niektoré druhy onkologických ochorení.

Základné látky bielej časti brezovej kôry - betulínu, lupeolu, betulinovej kyseliny, majú vplyv na rakovinové bunky. Predpokladajú sa u nich protirakovinové účinky, spustením apoptózy (naprogramovania smrti rakovinovej bunky) napríklad pri malignom melanóme (zhubnom ochorení kože) a iných druhoch rakoviny. Cytotoxické účinky proti niektorým nádorovým ochoreniam sú porovnateľné s niektorými klinicky používanými liečivami.

Zdá sa, že aplikácia týchto rastlinných látok má dôležité miesto v liečbe a rehabilitácii aj u pacientov, ktorí podstupujú anti-tumoróznu terapiu, či už sa jedná o rádioterepiu alebo chirurgickú intervenciu. Unikátna biologická aktivita betulínu prispieva k zníženiu nepriaznivých toxických účinkov chemoterapie a rádioterapie na organizmus, obzvlásť na pečeň.

Betulin obsahuje betulinovú kyselinu, ktorá má široké spektrum biologických a farmakologických účinkov. Betulinové deriváty ako aj ostatné komponenty kôry brezy sú tiež testované v liečbe HIV (vírusu, ktorý zapríčiňuje AIDS) a iných vírusových ochorení dýchacích ciest, ktoré môžu spôsobiť vážne prechladnutia až zápaľ pľúc.

Štúdie, ktoré sa realizovali v posledných desaťročiach, poukázali na to, že betulín má aj cenné farmakologické účinky: antioxidačné, antitumorigenické, hepatoprotektívne, antivírusové, imunomodulačné, antibakteriálne, regeneračné, antipyretické a žlč uvoľňujúce.

V bielej časti brezovej kôry sa nachádzajú okrem betulinu, kyseliny betulínovej aj b-sitosterol, flavonoidy, lupeleol a ďalšie hodnotné látky. Skúšky v Ruskom Inštitúte Farmakológie preukázali, že komplex látok, tvoriaci bielu časť brezovej kôry vykazuje vysokú antimutagénnu aktivitu, čím žnížuje počet mutácii v chromozóme a v génoch a mohol by potenciálne znižovať frekvenciu výskytu dedičných zmien v organizme. Antimutagénny účinok substancie kôry pozitívne ovplyvňuje regeneračné procesy DNA.

Dobré výsledky boli dosiahnuté aj pri aplikovaní biologicky aktívnych doplnkov stravy na báze betulínu pri prevencii a liečbe ochorení pečene, hepatitídy C a tuberkulózy. Liečba ochorení pečene s podporou Betulínu smeruje najmä k ochrane buniek pečene pri poškodení rôznými chemickými látkami.

Látky, ktoré tvoria betulín, majú vysoké hepatoprotektívne a detoxikačné vlastnosti. Betulin normalizuje vylučovanie žlče, redukuje hladinu cholesterolu v krvi. Antioxidačné aktivity betulínu spôsobujú rozklad organických peroxidov, najmä peroxidov lipidov, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri narušení normálnej štruktúry biologických membrán. Pozitívne preto pôsobia aj na enzýmy antioxidačnej ochrany buniek.

Výskumy ukazujú, že v regiónoch, kde tradične používajú produkty z kôry brezy ako liečivo ale aj ako úžitkové predmety v domácnosti, napríklad ako boxy na potraviny, ľudia žijú dlhšie a bol u nich zaznamenaný aj nižší výskyt onkologických ochorení. Prírodný produkt Betulín a jeho pozitívne účinky na viaceré dnes rozšírené ochorenia objavujeme aj s podporou moderných vedeckých metód nanovo, s cieľom umožniť ich využívanie v aktívnej prevencii a liečbe.

Dodávateľ

BETULÍN PHARMA s.r.o.
Hurbanova 651/64
Hlohovec 920 01
Slovensko

Kontakty

Tel:  +421 905 823 743
Mail: info@brezovysvet.eu
Web: www.brezovysvet.eu

Sociálne siete